06-23936461 info@ivoelfers.nl

Afwezigheid:

De les dient bij afwezigheid minimaal 24 uur voor aanvang te worden afgezegd. De mogelijkheid tot inhalen valt binnen de periode van het lesblok en zal op afspraak geschieden. Bij geen of geen tijdige afmelding zal de les zonder inhalen doorberekend worden. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal de les indien mogelijk worden ingehaald. Als inhalen niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de les niet doorberekend.

Bij afname van een blok van 10 lessen mogen maximaal 2 lessen worden ingehaald. Bij meer dan 2 absenties mogen er 2 lessen worden ingehaald en de rest zal worden doorberekend. Bij afname van een blok van 5 kan 1 les worden ingehaald. Bij 2 of meer absenties zullen de kosten worden doorberekend. Er vindt geen restitutie plaats wanneer een lesblok vroegtijdig wordt beƫindigd als men besluit te stoppen met het volgen van drumlessen